Non-Locality by Nanoconfinement

Nature Nanotechnology - United Kingdom
doi 10.1038/s41565-019-0524-9