Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma Ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
doi 10.18657/yonveek.510966
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Yonetim ve Ekonomi


Related search