Dynamika Zmian Poziomu Infrastruktury Technicznej W Gminach Wiejskich Województwa Przemyskiego W Latach 1989-1997

Krakowskie Studia Małopolskie
doi 10.15804/ksm200108
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Wydawnictwo Adam Marszalek