Güneydoğu Anadolu Orijinli Yerel Makarnalık Buğday (Triticum Durum Desf.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Karakterler Bakımından Değerlendirilmesi

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
doi 10.19159/tutad.430959
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Turkish Journal of Agricultural Research (TUTAD)


Related search