Nanostructured Materials for Photon Detection

Nature Nanotechnology - United Kingdom
doi 10.1038/nnano.2010.247